Studium

Jeho erekce s sebou zaškubala jenom při vzpomínce na ni a na to, co se dělo celý tento víkend. Nechtěl se rozptylovat, ale čím víc se snažil soustředit na učení a méně na ni, tím rychleji samozřejmě jeho krev plnila jeho mužský orgán. Semknul rty a zavřel oči, aby se pokusil ještě jednou soustředit na učení se na svou první univerzitní zkoušku, ale když se jeho myšlenky rozproudí, jen těžko se dokáže znova ponořit mezi fonetiku a fonologii, z níž má za necelé tři dny zkoušku.

Soustředění

Pokusí se posadit rovně, nadechne se, napije se ze sklenice vody, kterou si donesl před pár minutami, aby mu pomohla schladit hlavu a srovnat myšlenky. Zdá se ale, že mu ani trochu nepomáhalo. Zaklonil hlavu a hluboce si povzdech – zdá se, že minimálně na chvíli bude muset studium odložit.